Õhukanalite puhastus

Pakume ventilatsiooni puhastusteenust koos vajaliku dokumentatsiooniga, Tuletõrje- ja Päästeametile esitamiseks!
§42. Ventilatsioonikambrit, -filtrit ja -õhukanalit puhastatakse süttivast tolmust ja neisse ladestunud põlevmaterjali jäägist objekti valdaja poolt kehtestatud tähtaegadel, kuid mitte harvemini kui üks kord aastas.